طراحی اپلیکیشن موبایل

طراحی اپلیکیشن موبایل در گروه وب طراح شام 5 مرحله میباشد
مرحله اول : نیازسنجی و تحقیقات این مرحله تمامی امکانات مورد نیاز مشتری برای داشتن اپ موبایل مورد برسی قرار میگیرد و بهترین و کارآمدن ترین امکانات برای داشتن اپ موبایل لحاظ میشود
مرحله دوم : طراحی اپلیکیشن موبایل در این مرحه تمامی مواردی که در قسمت اول به آن پرداختیم طراحی میشود که این طراحی شامل برنامه نویسی و طراحی گرافیک اپ موبایل میباشد که بسیار با دقت باید انجام شود به لحاظ اینکه خیلی از برنامه های موبایل توسط مارکت ها مورد تایید قرار نمیگیرند پس خیالتان از این بابت جمع باشد
مشاوره آنلاین